Venta de productes recuperats i de segona mà

A Recuperacions Sant Julià, les paraules recuperació, reciclatge i reutilitzar esdevenen tres màximes a l’hora de treballar.

És per això, que els materials que sense necessitat de ser processats poden ser útils per algú en concret, són comercialitzats de nou per a oferir-los una segona, tercera, o quarta vida, augmentant així el seu temps de productivitat, i evitant o reduint la generació de residus.

gestioresidus