Neteja de locals i naus

Un altre dels serveis que proveïm des de Recuperacions Sant Julià, consisteix en el condicionament, neteja i retirada de tots els residus que no es desitgin en qualsevol establiment o espai, tractant, separant i gestionant sempre els residus de la forma més correcta.

Aquestes tasques són molt demandades per persones, empreses o entitats que compten amb recintes els quals no han estat utilitzats durant molt de temps i s’han anat degradant per diverses causes.

gestioresidus