Recuperació i valorització

Aquest aspecte de la nostra activitat consisteix en recollir materials valoritzables, tals com ferralla, metalls, paper, cartró i plàstic, en la ubicació indicada pel proveïdor. Amb els mitjans específics per a realitzar aquestes tasques, es procedeix a transportar a les nostres instal·lacions dits elements, els quals son pesats, i posteriorment es pagats segons el valor dels mateixos.
D’altra banda, a Recuperacions Sant Julià també comprem a porta als particulars i empreses que porten tot tipus de residus valoritzables amb els seus propis mitjans.
gestioresidus