Desballestaments industrials

A Recuperacions Sant Julià també realitzem treballs consistents en desmuntar estructures metàl·liques, tals com naus amb maquinàries de dimensions notables, i altres construccions que impliquin el desballestament de qualsevol tipus de disposició metàl·lica, sempre i quan els materials resultants siguin valoritzables.
gestioresidus