Recollida i desballestament de vfu (vehicles fora d’ús)

Una altre de les múltiples tasques que realitzem, és la recollida i el desballestament de vehicles que es troben fora d’ús.

Duem a terme aquest servei tant per a particulars, com per empreses i entitats públiques que busquen gestionar de manera correcte vehicles que ja no utilitzen o que romanen abandonats.
Amb la documentació necessària per a donar de baixa el vehicle, i una zona per a descontaminar pròpiament els vehicles per al seu posterior tractament com a material fèrric; realitzem aquest serveis amb qualsevol mitjà de transport matriculat a l’estat Espanyol.

gestioresidus